Γιατί έχει σημασία να ξεκινάει νωρίς η πρώιμη παρέμβαση;

Στην πρώιμη ηλικία (γέννηση- μέχρι που το παιδί αρχίζει σχολείο) ο ρυθμός μάθησης του ανθρώπου όσο και η ταχύτητα της ανάπτυξης του βρίσκονται στο αποκορύφωμά του. Με την κατάλληλη πρώιμη…

Continue Reading

Ειδικό Παιδαγωγικό

Με τον όρο ειδικό παιδαγωγικό εννοούμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης. Στο ειδικό παιδαγωγικό, οι ειδικοί θεραπευτές (ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχοπαιδαγωγοί, ψυχολόγοι) αξιολογούν τις δυσκολίες και ελλείψεις του κάθε παιδιού και κατόπιν καταρτίζουν…

Continue Reading

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν μια ανωριμότητα ως προς τις δεξιότητες που αναμένονται για την ηλικία τους. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν:…

Continue Reading

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, απουσία κινητικών ή αισθητηριακών δυσκολιών, διαταραχών συναισθήματος ή κάποιου συνδρόμου, αλλά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και οι επιδόσεις…

Continue Reading
Close Menu