Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα όπως φοβίες, άγχος, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου και σίτισης, σχολική φοβία, δυσκολίες κοινωνικοποίησης κ.α., καθώς και σε εφήβους με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ανασφάλεια, κρίσεις πανικού.

Η θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά επιτυγχάνεται με τη χρήση μεθόδων όπως το συμβολικό παιχνίδι, τα παιχνίδια ρόλων, το παιδικό ιχνογράφημα, τα προβολικά τεστ. Στόχος του ψυχολόγου είναι να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης προκειμένου το παιδί να νιώσει ασφάλεια και να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, ώστε να μπορέσει να τα κατανοήσει και να τα διαχειριστεί θετικά και με αποτελεσματικό τρόπο.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντική, παράλληλα με την υποστήριξη του παιδιού και η συμβουλευτική γονέων/οικογένειας, ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για το παιδί, όσο και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.

                Η ψυχολογική υποστήριξη στην περίπτωση των εφήβων στηρίζεται κατά βάση στη συζήτηση, σε συνδυασμό, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, με τη χρήση κι άλλων υποστηρικτικών μεθόδων (π.χ προβολικά τεστ, παιχνίδια ρόλων) με σκοπό την επίλυση προσωπικών δυσκολιών και την αναζήτηση πρακτικών λύσεων σε θέματα που τους απασχολούν.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ανάλογα και τη σοβαρότητα των δυσκολιών και σε ατομικό επίπεδο.

 

Close Menu