Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση είναι η φυσιοθεραπεία που γίνεται σε ηλικίες 0-3 χρονών, όταν ο νευρολόγος διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει στο μέλλον κάποιο πρόβλημα. Η πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή, δεν έχει διάγνωση, προσπαθεί να προλάβει το όποιο πρόβλημα θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε συνάρτηση με το ιστορικό του παιδιού. Παιδιά υψηλού κινδύνου μπορεί να είναι εκείνα που γεννήθηκαν με πολύ δύσκολο τοκετό ή παρουσίασαν ευρήματα σε έναν υπέρηχο εγκεφάλου ή ορισμένα πρόωρα που έκαναν εγκεφαλική αιμορραγία υψηλού βαθμού. Οι διαγνώσεις συνήθως γίνονται γύρω στα 2 έτη. Μέχρι τότε δεν υπάρχει βεβαιότητα για την εξέλιξη μιας πάθησης.

Close Menu