ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν μια ανωριμότητα ως προς τις δεξιότητες που αναμένονται για την ηλικία τους. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν:

 • Οριακό ή Χαμηλό Νοητικό Δυναμικό
 • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
 • Ελλειμματική Προσοχή ή/και Υπερκινητικότητα
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ Δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές Αναπηρίες (όραση/ακοή)
 • Εγκεφαλική Βλάβη και Νευρολογικής φύσης προβλήματα
 • Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα
 • Κοινωνικο-Πολιτισμική Αποστέρηση

Παράλληλα, με στόχο μια ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, προάγεται η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο του παιδιού.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, απουσία κινητικών ή αισθητηριακών δυσκολιών, διαταραχών συναισθήματος ή κάποιου συνδρόμου, αλλά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και οι επιδόσεις τους δεν είναι αντίστοιχες με των άλλων παιδιών της ίδιας χρονολογικής και νοητικής ηλικίας. Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συγκαταλέγονται:

 • η Δυσλεξία
 • η Δυσγραφία
 • η Δυσορθογραφία
 • η Δυσαριθμησία.
Close Menu