Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, την διάγνωση, την θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου ή της ομιλίας στα παιδιά και τους ενήλικες.

Η λογοθεραπεία ασχολείται με τις παρακάτω διαταραχές του λόγου:

 • Διαταραχές άρθρωσης ( αρθρωτική διαταραχή, δυσαρθρία, δυσλαλία)
 • Φωνολογική διαταραχή
 • Καθυστέρηση ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας
 • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας ( ταχυλαλία, τραυλισμός κ.α.)
 • Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.)
 • Γλωσσικές διαταραχές (αναπτυξιακές και άλλες ) :

–   Ως προς τη δομή (φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο)

–   Ως προς το περιεχόμενο (σημασιολογικό επίπεδο)

 • Ως προς τη χρήση (πραγματολογικό επίπεδο)
 • Χειλεοσχιστία, Υπερωοσχιστία
 • Διαταραχές του γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : δυσλεξία, δυσορθρογραφία, δυσγραφία και άλλα)
 • Διαταραχές της λογικής και μαθηματικής κρίσης
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχές αυτιστικού φάσματος) ή αυτισμός
 • Αφασία, παιδική δυσφασία
 • Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (δυσαρθρίες και άλλα)
 • Υπερινικότητα και υπορινικότητα της ομιλίας

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή  είναι η σωστή αξιολόγηση και διάγνωση της διαταραχής που εμφανίζει είτε το παιδί είτε ο έφηβος είτε ο ενήλικας που απευθύνεται σε εκείνον. Οφείλει να είναι καταρτισμένος , να σχεδιάζει και ναεκτελεί το ατομικό πρόγραμμα θεραπείας.Συνεργάζεται με άλλους ειδικούς και συμβουλεύει τους γονείς και το άμεσο περιβάλλον του ατόμου.

Close Menu