Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία που είναι μια από τις κύριες μορφές ψυχοθεραπείας στις μέρες μας. Ενδείκνυται και λειτουργεί αποτελεσματικά στη θεραπεία διαταραχών όπως:

  • Αγχώδεις Διαταραχές (κρίσεις πανικού, διαταραχή μετατραυματικού στρες)
  • Κατάθλιψη
  • Ψυχοσωματικά συμπτώματα χωρίς άλλη ιατρική διάγνωση
  • Φοβίες
  • Διαταραχές ύπνου
  • Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων
  • Διαχείριση απώλειας (πένθος)

 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από την εκάστοτε δυσκολία που καλείται να επιλύσει ο θεραπευόμενος.

Close Menu