Η Ομάδα Γονέων εκπαιδεύει τους γονείς ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους, με τελικό στόχο να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια.

Έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση,  την στήριξη και την ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Οι γονείς αποκτούν δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος.

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών: προσχολική (3-6 ετών),σχολική  (6,5 -12 ετών) ή εφηβική (12-16 ετών), έχουν δημιουργηθεί 3 ομάδες γονέων. Η κάθε ομάδα αποτελείται από 5-8 γονείς και συντονίζεται από Ψυχολόγο. Τα μέλη που θα συμμετάσχουν  επιλέγονται από τον Ψυχολόγο μετά από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και είναι γονείς παιδιών με κοινές δυσκολίες.

Close Menu