Τι Θεραπειεσ Υποστηριζουμε

Υπηρεσίες για Παιδιά

Υπηρεσίες για Ενήλικους

Λογοθεραπεία για παιδιά

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, την διάγνωση, την θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου ή της ομιλίας στα παιδιά και τους ενήλικες.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση ή την αναπηρία ή μειονεξία που πιθανά να αντιμετωπίζουν.

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση είναι η φυσιοθεραπεία που γίνεται σε ηλικίες 0-3 χρονών, όταν ο νευρολόγος διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει στο μέλλον κάποιο πρόβλημα. Η πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή, δεν έχει διάγνωση, προσπαθεί να προλάβει το όποιο πρόβλημα θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε συνάρτηση με το ιστορικό του παιδιού.

Φυσιοθεραπεία

Ένα παιδί θα χρειαστεί φυσιοθεραπεία όταν αυτό διαπιστωθεί από παιδονευρολόγο. Υπάρχουν ορισμένα παιδιά με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα για τα οποία είναι προκαθορισμένο ότι θα κάνουν φυσιοθεραπεία για μια ζωή. Επειδή θα τα βοηθήσει να βελτιώσουν την όποια κινητικότητά τους.

Μαθησιακές δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, απουσία κινητικών ή αισθητηριακών δυσκολιών, διαταραχών συναισθήματος ή κάποιου συνδρόμου, αλλά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και οι επιδόσεις τους δεν είναι αντίστοιχες με των άλλων παιδιών της ίδιας χρονολογικής και νοητικής ηλικίας. Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συγκαταλέγονται:

Ψυχολογική υποστήριξη για Παιδιά

Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα όπως φοβίες, άγχος, επιθετική συμπεριφορά, διαταραχές ύπνου και σίτισης, σχολική φοβία, δυσκολίες κοινωνικοποίησης κ.α., καθώς και σε εφήβους με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, ανασφάλεια, κρίσεις πανικού.

Ομάδες Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Στα πλαίσια της ομάδας τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ισότιμα μέλη της, και να ακολουθούν κάποιους κανόνες.

Λογοθεραπεία για ενήλικους

Για τους ενήλικες η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές του προφορικού και γραπτού λόγου καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα...

Ψυχολογική υποστήριξη για ενήλικους

Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση βασίζεται στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία που είναι μια από τις κύριες μορφές ψυχοθεραπείας στις μέρες μας. Ενδείκνυται και λειτουργεί αποτελεσματικά στη θεραπεία διαταραχών όπως:

Ομάδες Γονέων

Οι Ομάδες Γονέων εκπαιδεύουν τους γονείς ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στον σύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους, με τελικό στόχο να βελτιώσουν την επικοινωνία στην οικογένεια.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αφορά στη συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή με σκοπό την αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού. Η αναζήτηση βοήθειας και υποστήριξης από κάποιον ειδικό κρίνεται σημαντική, τόσο για την αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη πιθανών δυσκολιών.

Close Menu