Ειδικό Παιδαγωγικό

Ειδικό Παιδαγωγικό

Με τον όρο ειδικό παιδαγωγικό εννοούμε το εξατομικευμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.

Στο ειδικό παιδαγωγικό, οι ειδικοί θεραπευτές (ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχοπαιδαγωγοί, ψυχολόγοι) αξιολογούν τις δυσκολίες και ελλείψεις του κάθε παιδιού και κατόπιν καταρτίζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης.

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους με:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία)
 • Γενικές μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ανεπαρκή Σχολική Ετοιμότητα
 • Οριακό ή Χαμηλό Νοητικό Δυναμικό
 • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
 • Σύνδρομο Ελλειμματική Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
 • Διάσπαση Προσοχής
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές Αναπηρίες (όραση /ακοή)
 • Εγκεφαλική Βλάβη και Νευρολογικής Φύσης Προβλήματα
 • Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα
Close Menu