Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, απουσία κινητικών ή αισθητηριακών δυσκολιών, διαταραχών συναισθήματος ή κάποιου συνδρόμου, αλλά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και οι επιδόσεις τους δεν είναι αντίστοιχες με των άλλων παιδιών της ίδιας χρονολογικής και νοητικής ηλικίας. Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συγκαταλέγονται:

  • η Δυσλεξία
  • η Δυσγραφία
  • η Δυσορθογραφία
  • η Δυσαριθμησία.