Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν μια ανωριμότητα ως προς τις δεξιότητες που αναμένονται για την ηλικία τους. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν:

  • Οριακό ή Χαμηλό Νοητικό Δυναμικό
  • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
  • Ελλειμματική Προσοχή ή/και Υπερκινητικότητα
  • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ Δυσπραξία)
  • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
  • Αισθητηριακές Αναπηρίες (όραση/ακοή)
  • Εγκεφαλική Βλάβη και Νευρολογικής φύσης προβλήματα
  • Ψυχοσυναισθηματική Ανωριμότητα
  • Κοινωνικο-Πολιτισμική Αποστέρηση

Παράλληλα, με στόχο μια ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, προάγεται η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο του παιδιού.